Kristīgā Balss


"Jēzus sacīja viņiem:  Es esmu dzīvības maize.  Kas pie manis nāk, tam nesalks un kas man tic, tam neslāps ne mūžam"    (Jāņa ev. 6:35)
Copyright  © 2021 Union of Latvian Baptists in America. All rights reserved.